توجه

ساعت کار بازار گل از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹صبح الی ۸ شب و پنج شنبه و جمعه ۹ صبح الی ۸:۳۰ شب به صورت یکسره باز می باشد.